Bicicleta de carretera

PREU 1 DIA: 20 €  adult

PREU 2 DIES: 30 €  adult

A PARTIR DE 3 DIES: 15 €/dia  adult